سلام.

من به عنوان یه ناشناس اومدم...

میخوام خوشی ها و ناخوشی هامو اینجا بنویسم...

شمارو به خدا شما دیگه تنهام نزارین